......................................................................................................................................................................................................................................

                                               ARMY CAMP 2019

Vážení rodiče, tímto bych Vás chtěl upozornit, že ti, kteří ještě nezaplatili poplatek za tábor a nebo zaplatili pouze zálohu, tak je zapotřebí zbytek doplatit do půlky června. Pokud byste také v evidenci narazili na nějakou chybu, prosím, kontaktujte mě na 721782633. děkuji

 
 

 

Vážení rodiče, než se vůbec rozhodnete o umístění Vašeho dítěte na náš letní tábor,  tak bychom Vás chtěli požádat, aby jste věnovali pozornost několika řádkům na konci této stránky, kde je uveden jednak postup nahlašování dítěte , ale i  několik informací pro rodiče.

Termín: 14. - 27.7.2019

 

Táborová základna:   Základna se nachází v blízkosti obce Dzbel, části Borová ( https://modreslunce.sweb.cz/index_dz.htm ) , v údolí s potůčkem, obklopeném ze tří stran lesy. Areálu dominuje více jak stoletá borovice.  Základnu tvoří dřevěná budova, kde je kuchyň vybavená pro kolektivní vaření s velikými kachlovými kamny, velká jídelna s krbem, stoly a lavicemi. Na ni navazuje dílna se skladem a zdravotní izolace.  Dále je základna vybavena  stany s podsadou, splachovacím bezbarierovým WC v mobilní buňce, na potůčku pak tři nádrže, z nichž horní napájí samospádný vodovod pro umývárnu.

Asi 300 m níže na potoku je malá vodní nádrž sloužící ke koupání.

Cesta na tábor:  Z městyse  Konice  směrem na Moravskou Třebovou  a v obci Dzbel  (cca 4km) se vydáte na konci obce přes most doleva a pokračujete stále po cestě přičemž se držíte na křižovatkách stále vlevo až dojedete přímo k základně.

 

Místo tábora:  Letní stanová základna "Pod borovicí" ve Dzbeli - Borová.  (49.6115225N, 16.8375933E)

Pro koho: pro  40 dětí od 11 do 17 let., které budou dodržovat  vojenský dril a disciplínu a nebojí se práce v kolektivu.   

Program tábora je odvozen od výcvikového programu US ARMY, ROTC - LEANDERSHIP- EXCELLENCE .  Náplní tohoto programu je navigace, orientace v terénu, střelba, taktika, Boj v zatavěné oblasti, airsoft, práce s lanem, sebeobrana, maskování,  raftování, vojenský dril, základy přežití v přírodě, bushcraft, bojové hry a samozřejmě základy první pomoci.

 

Cena:

V ceně pobytu je  zahrnutá strava pro každé dítě 5x denně, ubytování, úrazové pojištění pro každé dítě. V důsledku zdražování potravin, jsme nuceni oproti minulým rokům cenu nepatrně zvýšit na

             5 200,- Kč

              

Kontakt: tel. +420 721 782 633

E-mail pro info ohledně tábora : ondra.pesat@seznam.cz

Začátek:

Nástup v neděli 14.7.2019.  Výcviková základna  bude přijímat kadety ráno od 9hod.  do 12hod. nejpozději !! Snažte se dopravit své dítě v uvedeném čase, jelikož případný příjezd v jinou dobu bude narušovat nástupový den. Hromadnou dopravu na tábor a zpět nezajišťujeme.

Ukončení:

Tábor končí v sobotu 27.7.2019 v 10:00.hod. Proto žádáme rodiče, aby si děti vyzvedli nejpozději do 10:00hod. Jelikož budeme následně předávat základnu dalšímu turnusu.

 

Vyplněnou přihlášku a potvrzený Posudek o zdravotní způsobilosti odešlete nejpozději do konce měsíce dubna 2019 na naši adresu a nebo pošlete scany na uvedený email s tím, že originály předáte v den nástupu. Poplatek za táborový pobyt dítěte je nutné uhradit nejpozději do 31.5.2019. Táborový poplatek lze zaplatit po dohodě i v několika splátkách dle možností rodičů. Je také možnost, nechat si tento pobyt pro dítě proplatit Vašim zaměstnavatelem.

 

Z důvodu velkého zájmu , kdo nedodrží termíny odevzdání přihlášky a zaplacení  poplatku, bude bez předchozí výzvy z tábora vyškrtnut a nahrazen náhradníkem.

 

 Tábor můžete zaplatit: a) poštovní složenkou na účet

                                      b)bezhotovostní – převodem na běžný účet

 Bankovní spojení: číslo účtu 201 604 062/ 0600 GE Money Bank

 

Vždy je nutné uvést variabilní symbol, který byl účastník letního tábora přidělen na základě přihlášky a nejdete ho v sekci "evidence".

Doklad o zaplacení řádně uschovejte!

 

POSTUP jak přihlásit dítě na letní tábor ARMY CAMP:

1 krok -  důkladně si přečíst naše smluvní podmínky na letní  tábor

2 krok -  Kontaktovat nás telefonicky, zda-li jsou volná místa ( neaktualizujeme pravidelně seznam nahlášených)

3 krok - Přihlásit dítě na letní tábor Army Camp lze  na náš e-mail:  ondra.pesat@seznam.cz

            E - mail bude obsahovat:  jméno, příjmení dítěte, adresu, v případě , že bydlíte na jíné adrese tak i adresu pro doručování, rodné číslo ( z důvodu pojištění , jelikož bez uvedení rodného čísla nemůžeme dítě pojistit),  telefoní  kontakt na rodiče.     

4 krok  -  řádně vyplnit přihlášku, přílohu přihlášky a nechat potvrdit  od lékaře Posudek zdravotní způsobilosti. Tyto tři dokumenty odeslat  nejpozději do  konce měsíce dubna.  

5 krok -  zaplatit poplatek za letní tábor  nejpozději  do 31.5.2019.

Poznámka -  pokud je tábor obsazen, nezoufejte. Často se stává , že se na poslední chvíli uvolní nějaká místa a proto vyrozumíváme registrované náhradníky.

DŮLEŽITÉ

Pokud jste přihlášku na tábor a lékařské potvrzení neposlali poštou, je třeba tyto dokumenty spolu s kopií očkovacího průkazu a potvrzením o bezinfekčnosti doručit v den nástupu.

 

Dle podmínek problematiky GDPR rodič ztvrzuje svým podpisem na přihlášce, že můžeme nakládat s informacemi o dítěti (jméno, příjmení a místo bydliště) dle platných pravidel, a můžeme je zveřejnit na webu v rubrice "evidence" pro další potřebu.

 

1) Upozorňujeme rodiče, že budeme od dětí vyžadovat vyšší  kázeň a nutnost dodržovat řád tábora, respektovat  instruktory,  pořádek ve stanech a starat se o své věci !!

 2) Na letním táboře nebudeme zapůjčovat  dětem airsoftové zbraně, proto je nutností mít zbraň vlastní. V případě, že nebudete vědět jakou zbraň zakoupit, klidně se na nás obraťte .

 3) Pozorně si pročtěte seznam věcí na letní tábor!!  Ten seznam je  psaný proto , že za léta zkušeností víme, co opravdu děti na našem táboře potřebují . 

 4) Neposílejte na tábor dítě, které o danou tématiku nemá zájem. Není nic smutnějšího než dítě, které se nebaví a je pro něj pobyt otravou. V tomto případě pouze zabírá místo dítěti , které by rádo jelo a není pro něj již místo.

Těmito řádky jsme Vás nechtěli vystrašit,  či jinak odradit . Pouze jsme Vám chtěli přiblížit chod tábora jako takového.

 

V uplynulých letech byli naši kadeti povyšování a tyto hodnosti jim zůstávají i na další akce.

 

odkaz na fotogalerii z ARMY CAMPU 2018 zde:

                                           https://military.rajce.idnes.cz/Army_Camp_2018/

 

 

POZOR !!!!! ZDE NALEZNETE VIDEO Z NÁVŠTĚVY RÁDIA IMPULS NA NAŠEM TÁBOŘE: www.impuls.cz/clanek/video-prazdninovy-tym-impulsu-miri-na-dalsi-bojovou-misi/235769  

V rámci Army Campu 2013 byli povýšeni do hodnosti svobodníka tito vojáci: