Struktůra

NAŠE STRUKTŮRA  5th. SPECIAL FORCES GROUP (AIRBORNE)

 

V první řadě upozorňujeme že se nejedná o strukturu v našem občanském sdružení Association Military Fan, která tento letní tábor pořádá,  ale o strukturu velení na základně

 Pro Letní tábory jsem zvolil tématiku výcviku a strukturu jednotek „Speciál Forces", známé pod názvem „Zelené barety". Většina lidí si mylně představuje pod názvem „Zelené barety" skupinku hrdlořezů. Skutečným úkolem a posláním těchto jednotek je, že jsou nasazovány do oblastí, kde působí totalitní a autoritářské režimy. Při svých úkolech se nesoustřeďují jen na výuku v oblasti vojenské taktiky, ale podle hesla „DE OPPRESSO LIBER" ( osvobodit od útlaku), se také podílí na zlepšení školství, zdravotnictví a další osvětové činnosti pro civilní obyvatelstvo, jichž práva a svobody, jsou potlačována jejich vlastní vládou.

Během výcvikového tábora bude důraz kladen hlavně na rozvíjení samostatnosti jednotlivých členů, a též na týmovou práci v družstvu. Poté na zlepšení fyzické kondice, vojenských dovedností, základy první pomoci a orientace v přírodě.

Celý tábor a veškeré aktivity uskutečňujeme jako příslušníci  5th. Special Forces Group Airborne, US ARMY.

Proto se snažíme co nejvíce přiblížit vzhledem i vystupováním  členům této jednotky tak, aby celý výcvik působil realisticky a především poutavě pro kadety.

Naši  instruktoři a velitelé nosí americké maskovací oblečení ( BDU - Battle Dres Uniform ) převážně v kamufláži Woodland, na kterých jsou umístěné nášivky speciálních jednotek a také nášivka výcvikového tábora, zelené barety s fleší 5 SFGA, dále používáme standardní vybavení americké armády. Větší část výcviku probíhá dle  armádních manuálů US ARMY. Samozřejmě  při výcviku musíme přihlížet k věku a schopnostem kadetů, kteří kurz absolvují.

 

 

Jak jsme již výše uvedli , snažíme se přiblížit organizaci  Special Forces, proto je velení výcvikové základny  ve formě B – týmu  , kterému velí důstojník v hodnosti majora. B – tým se skládá ze štábu a čtyř A-týmů.

Náš výcvikový program byl odvozen z výcvikového programu

US ARMY ,ROTC – LEADERSHIP – EXCELLENCE

 Obsahuje: 

Pořadový trénink -  základní pořadová příprava,kadeti se učili úctu k  vlajce, vyvěšování , vzdávaní cti a skládání,

Orientace , navigace -  kadeti se učí použití map, pochody různými typy terénu z bodu k bodu za pomocí kompasu a mapy, orientaci v terénu,

Bushcraft - budování přístřešků, rozdělávání ohně, získávání potravy a vody a mnoho dalšího,

Výcvik velení – kadeti jsou školení na velitelské funkce v družstvu. Podílejí se na koordinování různých bojových úkolů,  výcviku pořadové přípravy pod jejich velením, učí se vést družstvo.

Fyzický trénink -  tělesná příprava  zvyšuje  fyzickou způsobilost kadetů

Horolezecký trénink -  kadeti se učí překonávaní lanových překážek, slaňování, práci s lanem, základy horolezení.

Zbrojní trénink -  kadeti se učí základy manipulace se zbraní, střelecký výcvik,

Situační výcviková cvičení -  kadetům je předložen realistický scénář a oni musí připravit a vést své družstvo v bojové operaci

Rangers soutěže -   zde jsou kombinované veškeré výuky  a tréninky od taktiky až po orientaci a bojovou činnost

 Dále byl doplněn o radiokomunikaci, zdravotní přípravu, a další vojenské dovednosti

Během výcviku maximálně podporujeme kolektivní práci!!!!