ARMY KLUB

Historie klubu:

 Historie klubu sahá až do roku 2006. Tehdy naše občanské sdružení A.M.F. spustilo 28.2.2006 první internetové  dětské stránky. Už tehdy se zrodila mezi našimi členy myšlenka o vytvoření vlastního klubu pro děti, které by získali nějaké výhody díky tomu, že se účastní našich akcí. A v květnu 2006 jsme oficiálně oznámili činnost  dětského klubu Kids Army.  Který měl v úmyslu zorganizovat děti  a informovat je o připravovaných akcích. K 10.12.2006 měl klub již 18 členů.

Během činnosti v roce 2006 jsme pro děti uspořádali několik akcí. Například:  Summer Training, Letní tábor Army Camp 2006, operaci Prybar,výlet do Králíků na Cihelnu 2006, operaci SHADOW 

V roce 2007 pro členy klubu proběhli tyto akce: operace Broken Arrow, LT Army Adventures, LT Army Camp, výlet do Leteckého muzea a Dinoparku, Operace Bulldog, opereace Host, a Winter Survival 2007

Rok 2008 byl pro klub i sdružení takový útlumový , a to z důvodu , že část členů odešla do Armády ČR, Během roku se uskutečnila pouze jedna akce a to operace MEDEVAC

Rok 2009 , ale již nabral aktivnější směr. A to hned spoustou akcí, např. pro členy klubu operace Mortar, operace Scout, Výlet do přírody z vojáky, LT Army Camp 2009,

Rok 2010, tento rok je zlomový, protože jsme zkontaktovali kluky z okolí Brodku u Konice    a zahájili pravidelné schůzky . Nejdříve byly schůzky každý pátek, ale to se po prázdninách změnilo na každou sobotu téměř vždy od 10hod. Začali jsme procvičovat taktiku , boj v lese, ve městě a mnoho dalších věcí. V tomto roce mimo pravidelných schůzek jsme ještě  uskutečnili pro členy tyto akce: Winter Survival 2010, operace Silent Storm, výlet do přírody z vojáky, LT Army Camp 2010, Airsoftový víkend a také se členové například aktivně účastnili chystaných akcí  pro veřejnost např. Kácení máje v Lipové. K 17.11.2010 měl  Kids Army klub 50 nahlášených členů.

V roce 2011 došlo k přejmenování klubu z Kids Army Klub na Army Klub.