Bc. Petr Kučera

předseda spolku:

Telefon: +420 733 366 282

E-mail: 010@centrum.cz

v týmu znám jako:  maj.SMITH