Porada A.M.F.

13.04.2013 15:00

Zvu Vás dne 13.4.2013 na výroční poradu A.M.F. , která se bude konat v sobotu v 15:00hod. na skladě na posádce Skřípov. Požaduji u Vás maximální účast, jelikož se budou řešit organizační věci ohledně činnosti Association Military Fan a to například:
- blížící se změna legislativy ČR, kterou se mění zákon o právní formě občanského sdružení.
- Příprava změn stanov občanského sdružení.
- Změny formy členství

- Vyhodnocení roku 2012
- Změny organizační
Z důvodu změny legislativy a organizačních změn vás vyzívám všechny jenž mají zájem o činnost a fungování občanského sdružení Association Military Fan k účasti z tohoto důvodu dávám pozvánku z dostatečným předstihem na vědomí.
Také chci upozornit ty zájemce, kteří mají zájem se stát členy Association Military Fan , že na poradě se budou přijímat vyplněné žádosti o členství. A budete na poradě seznámeni s vyplívajícími právy a povinnostmi, které členství obnáší.