Pietní akt FORT XIII.

10.05.2014 10:00

Účast našeho klubu na pietním aktu na Olomoucké pevnůstce FORT XIII. , kde ke sklonku druhé světové války byli popraveni občané Kožušan.